Infocrean Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Infocrea Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Yritys: Infocrea Oy, 0913338-7, Neitojenranta 1 A 20, 00810 Helsinki
Yhteyshenkilö: Jarmo Lahti, +358 50 5002796, jarmo.lahti@infocrea.fi

Käytämme asiakastietoja asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaille viestimiseen.

Keräämme matkapuhelimen yhteystietojen ja sähköpostin muodostamiin rekistereihin asiakkaiden nimiä, yhteystietoja, laskutusosoitteita ja asiakkuuteen liittyviä tietoja (mm. tapaamisajankohtia, myytyjä palveluita, käytyä viestintää asiakkaiden kanssa). Tiedot kerätään asiakkailta itseltään.

Rekistereitä pidetään android-puhelimessa ja Google LLC:n Privacy Shield- yhteensopivassa Google Suite -palvelussa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekistereihin on pääsy vain yrityksen henkilökunnalla, jonka tehtäviin kuuluu asiakastietojen käsittely ja joka on perehtynyt tietosuoja-asioihin. Tietoja säilötään asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

[Vaikka Infocrea Oy on alle 250 henkilön yritys, jossa henkilötietojen käsittely ei ole jatkuvaa eikä aiheuta todennäköisesti riskejä rekisteröidyille eikä käsittelyssä myöskään ole arkaluonteisia henkilötietoja (katso tietosuojalain 30 artikla, 5. kohta), niin henkilötietojen suojaan ja siihen liittyvään sääntelyyn suhtaudutaan kuitenkin vakavasti.]