Palvelut

Palvelukuvaukset

Ajantasavideo

Tosiaikainen videostriimaus nettiin
Lähetykset toteutetaan joko asiakkaan omalle videopalvelimelle, Infocrea Oy:n Livestream.com-kanavalla omalle tapahtumasivulleen tai Ustream.tv -palvelun asiakaskohtaiselle kanavalle. Striimi voidaan myös ns. “simulcastata” esim. asiakkaan YouTube-livekanavaan tai Facebook-sivulle.

Kuvamateriaali (1-3 kameran sekä esitystietokoneen kuva) miksataan ja haluttaessa asiakkaan kanssa sovitaan kuvalähteiden keskinäisestä painotuksesta.

Tapahtuman jälkeen video voidaan tallentaa palvelimelle ja esim. Livestream-tapahtumasivun striimitallenteita voidaan myös kevyesti editoida ja striimauslaatuisena (HD) katsella myös tapahtuman jälkeen. Eli striimin lisäksi syntyy aina haluttaessa myös tallenne.

Striimi tallennetaan aina myös back-upina FullHD-formaatissa ennen lähetykseen lähtöä ja erikseen sovittaessa tämä materiaali on asiakkaan vapaasti käytettävissä haluamallaan tavalla. Muussa tapauksessa se hävitetään tapahtuman jälkeen.

Infocrea Oy:n perusstriimin hinnoitteluperusteet löytyvät täältä.

Videotallenne

Videotallennus, editointi ja nettijulkaisu
Videokuvaus 1-3 kameralla, kamerakuvien ja mahdollisen esityskuvan miksaus ja editointi sekä julkaisu asiakkaan omalla alustalla tai esimerkiksi Infocrea Oy:n Vimeo-tilillä esimerkiksi tapahtuman omaan albumiin.

Ajantasa+tallenne

Videostriimaus + tallennus/editointi/nettijulkaisu
Kahden edellisen yhdistelmä - jos esimerkiksi livestreamaustilanteessa riittämättömästä yhteydestä johtunut kuvan laatu ei tunnu riittävältä lopullista tallennusta ajatellen.

Oma livekanava avaimet käteen

Infocrea Oy tekee kaiken
Oma kanava mahdollistaa yrityksen tai organisaation omalta tuntuvan tunnuksen ja tapahtuman nettiosoitteet, logot jne. Hintavaikutus on kuitenkin vain yhden striimauspalvelun (esim. Livestream, Ustream jne.) tunnuksen kuukausimaksun verran. Erikseen sovittavalla tavalla voidaan myös toteuttaa sisäänajo oman striimikanavan itsenäiseen käyttöön.

Äänitetty valokuvatarina

QUICKprese-ääni- ja valokuvaesitys nettiin
QUICKprese on Infocrea Oy:n omaa kehitystyötä. Se mahdollistaa tapahtuman (esimerkiksi ja tyypillisimmillään seminaari- tms. esitys) äänen ja valokuvien synkronoidun esittämisen, esimerkiksi esityksen kalvojen ja puhujan kuvat ääneen ajastettuna.

Artikkeli

Journalistinen artikkeli lehteen ja/tai nettiin
Jarmo Lahdella on kymmenien vuosien kokemus toimittajana, toimituspäällikkönä ja päätoimittajana Suomen johtavissa tekniikan ja talouden lehtiyrityksissä. Ideointia, briefausta, editointia ja kirjoittamista tuhansiin niin uutis- kuin muihinkin juttuihin sekä paperilehtiin että nettiin (ja mikäpä olisikaan nettijuttuun mainiompi kuva kuin upotettu video:-)

Erilaiset yhdistelmät edellistä

Esimerkiksi lehteen+nettisaitille tehtävää artikkelia varten haastattelut ja tutustumiset videokuvataan, joista sitten editoidaan elävää kuvitusta (netti)juttuun.

Sometukset

Eri esitysmuotojen linkitykset sosiaaliseen mediaan
Asiakkaan omilla tai Infocrea Oy:n/Jarmo Lahden Facebook-, Twitter- ja LinkedIn -tunnuksilla (ks. “Yhteystiedot”), sosiaalisten palveluiden netikettiä ja tyyliä kunnioittaen. Niin ennen tapahtumaa kuin myös sen jälkeen: striimille lisää katsojia tapahtuman aikaan ja tallenteille sen jälkeen.

Hinnoitteluperusteet

Ideointiin, briefauksiin, haastatteluihin, kuvauksiin, editointiin, nettijulkaisuun jne. - sovelletaan Infocrea Oy:n Jarmo Lahden kokemus- ja osaamishistoriasta johtuen Suomen Freelance-journalistit ry:n hinnoitteluperusteista alkunsa saanutta taksaa 78 €/h (+alv 24% paitsi lehtijuttujen teksteissä). Minimilaskutus ja laskutusporras on 0,5 tuntia). Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai muuten oman auton käyttöä vaativissa tehtävissä laskutetaan matkakustannukset ja päivärahat verottajan voimassaolevin taksoin. Huom: tapahtumapaikat saattavat laskuttaa tietoliikenne-, audio- ja jopa sähköliitännöistä; nämä kustannukset ovat tapauskohtaisia ja ne on syytä myös muistaa ja ottaa huomioon.

Yhteistyömahdollisuuksia?

Keskustelemme mielellämme ideoivasti ylläkuvattujen hinnoitteluperusteiden luovista win-win -vaihtoehdoista.