Laatutietoinen yhdistys panostaa jäsenpalvelun laatuun

2013-09-13T11:55:06+03:00

MQ-klubi on arvostetun MQ-koulutusohjelman suorittaneiden verkosto.

Monen muun verkoston tavoin sen jäsenistö on levinnyt ympäri maata, ja maailmaakin. Ja monen muun verkoston ja yhdistyksen tavoin se pitää seminaareja ja muita f2f-tilaisuuksia, jotka käytännön syistä joudutaan pitämään lähinnä yhdistyksen ns. kotipaikkakunnalla, tyypillisesti pääkaupunkiseudulla.

MQ-klubi kuitenkin päätti vapauttaa viimeviikkoista huippuseminaariaan paikan ja ajankin kahleista ja saattaa sen antia poissaolleiden jäsentensä katsottavaksi muutenkin kuin pelkkien esitys-powerpointien tai -pdf:ien muodossa.

Alunperin aikomus oli striimata eli lähettää seminaari ajantasaisena nettivideona, mutta seminaarin pitopaikan nettiyhteyksien takia tämä ei onnistunut. MQ-klubi päätti kuitenkin videoida seminaarin ja jakaa sen pienellä viiveellä jäsenten katsottavaksi.

Seminaarin esitykset ovat nyt ns. piilotettuina YouTube-videoina, ja löytyvät yhdistyksen nettisivujen jäsenalueelta ns. upotuksina. Sellaisina kuin tässä alla olevat MQ-klubin hallituksen puheenjohtajan ko. huippuseminaarin avaus- ja lopetussanat:

(MQ-klubin huippuseminaarin videotaltiointi ja netitys: Infocrea Oy.)

Kommentit